86-053287431226  holden.bfgraphite@aliyun.com

ENVIRONMENT


CONTACT US

QQ:

Phone: 86-053287431226

Tel: 86-053287431226

Email:

Add: No.8-1, Jinzhou Road, Shui Ji district, Lai Xi city, Qingdao City, Shandong 266000, China.